swf logo 01

SWF Krantechnik je jedan od vodećih njemačkih proizvođača dizalične opreme.Proizvodni program obuhvata vitla,dizalične mačke,čeone nosače,rezervne dijelove i drugu opremu.

Web strana www.swfkrantechnik.com

akppf logo 01

AKAPP STEMMANN -Holandski proizvođač zatvorenih kliznih napojnih vodova,kabl doboša,šlep kablova i druge elektroopreme za dizaličnu i drugu transportnu tehniku.

Web strana: www.akapp.com

ikusi logo 01

IKUSI VELATIA – Španski proizvođač radio daljinskih komandi za industrijske i mobilne aplikacije.

Web strana : http://www.ikusitlc.com/en

giovenzana logo 01

Giovenzana  –  Italijanski proizvođač zatvorenih kliznih vodova,kablova i druge elektroopreme za dizaličnu i drugu transportnu i procesnu tehniku.

Web strana : http://www.giovenzana.com

telcrane logo 01

TELECRANE – Italijanski proizvođač radio daljinskih komandi

Web strana : http://www.telecrane.it/eng/

gis logo 01

GIS LIFTING AND CRANES TEHNOLOGY – Švajcarski proizvođač lančanih dizalica, lakih dizaličnih sistema i vakumskih hvataljki.

Web strana : http://www.gis-ag.ch/

irizar logo 01

IRIZAR FORGE –  Španski proizvođač kuka i koturača.

Web strana : http://www.irizarforge.com

liftket logo 01

Hoffmann Fördertechnik GmbH je nemački proizvođač lančanih dizalica, dizalica za scensku tehniku i užetnih dizalica za građevinarstvo.

Web strana : http://www.liftket.de

diepa logo 01

DIEPA – Njemački proizvođač čeličnih užadi

Web strana : http://www.diepa.de/index.php/homepage.html