Servis i rezervni dijelovi

SERVIS – REZERVNI DIJELOVI

SERVIS - REZERVNI DIJELOVI

Poslovna politika INDENNA STIL je da sa svakim kupcem naše opreme ostanemo u kontaktu u smislu praćenja rada,redovnog servisiranja,brzog i adekvatnog reagovanja u slučaju zastoja i snabdjevanja rezervnim dijelovima.

INDENNA STIL poseduje  sopstvenu servisnu službu sa stalno zaposlenim kvalifikovanim serviserima, operativnim zalihama rezervnih dijelova i servisnim vozilima za brzu intervenciju.

Naša servisna služba obavlja sledeće:
-sevisiranje mašinske opreme
-servisiranje elektro opreme
-rekonstrukcija i modernizacija opreme
-zamjena sistema elektro napajanja
-uvođenje sistema daljinskog (radijskog) upravljanja dizalica

Servisiranje i održavanje dizalica obavljamo na dva načina:

PREMA UGOVORU O REDOVNOM GODIŠNJEM PREGLEDU
Godišnji ugovor omogućava preventivno servisiranje, što smanjuje mogućnost iznenadnog kvara.Zavisno od ugovora, izrađujemo plan servisiranja i planiramo nabavku rezervnih dijelova.

NA POZIV KUPCA (KORISNIKA) NAŠE OPREME

Na poziv kupca, dajemo usluge redovnog i vanrednog pregleda ili obavljamo hitne intervencije.

PREDNOSTI INDENNA SERVISA:
-brz odziv
-fleksibilna organizacija
-redovna edukacija
-dobra opremljenost
-profesionalan kadar sa višegodišnjim iskustvom servisa i montaže
-servisiranje opreme drugih proizvođača