Oprema

KUKE I KOTURAČE

PROJECT OVERVIEW

– Jednokrake i dvokrake prema DIN-u.Nosivosti od 800 kg do 500t
– Kovane u kalupu ili slobodno kovane.Sa obrađenim i neobrađenim vratom.
– Testirane na hidrauličnoj mašini posjeduju sve potrebene ateste.
– Kompletni sklopovi kuke i koturače

Indennakranprospektzakuke_141217_114243